Bibliografia Zawartości Czasopism jest uważana za część bieżącej bibliografii narodowej. 

Jej zadaniem jest rejestrowanie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach, bez względu na język publikacji, wpływających jako egzemplarz obowiązkowy do Biblioteki Narodowej. Bibliografia Zawartości Czasopism jest bibliografią selekcyjną, nie rejestruje zawartości wszystkich czasopism wydawanych w Polsce.

Przejdź do katalogu

Przeglądaj bazy:

Bibliografia wydawana jest od 1947 r. Od lipca 1951 r. ukazuje się regularnie jako miesięcznik. Wydawanych jest 11 numerów w roku, zeszyt za lipiec i sierpień jest podwójny. W ciągu swego istnienia Bibliografia Zawartości Czasopism publikowana była w różnej formie:

 • lata 1947-1948 wydana w formie druku powielanego
 • lata 1949-1950 tylko kartoteka kartkowa, dostępna w Zakładzie BZCz, obecnie wprowadzana jest do bazy
 • lata 1951-1995 wydawana w formie drukowanej
 • lata 1996-2005 wydawana w formie drukowanej i elektronicznej (bazy w Internecie, dyskietki, CD-ROM)
 • od 2005 r. tylko w formie elektronicznej (baza w internecie, dyskietki, CD-ROM)
 • od 2010 r. bieżące zeszyty BZCz dostępne są online w formie plików pdf

Dobór i selekcja materiału

Bibliografia jest selekcyjna. Dobór materiału odbywa się na dwóch poziomach:

 • wybór tytułów czasopism, które są opracowywane
 • dobór artykułów z poszczególnych czasopism zakwalifikowanych do rejestracji bibliograficznej.

Bibliografia rejestruje:

 • wszystkie czasopisma naukowe, niezależnie od częstotliwości ukazywania się, w tym zeszyty naukowe wyższych uczelni i prace instytutów naukowych, które nie mają charakteru serii wydawniczych. Wyjątek stanowią czasopisma naukowe z dziedziny wojskowości, nauk lekarskich, rolnictwa i techniki, ponieważ wydawane są odpowiednie bibliografie specjalne z tych dziedzin,
 • czasopisma bibliologiczne rejestrowane są w wyborze, tzn. tylko artykuły wykraczające poza bibliologię,
 • miesięczniki i kwartalniki społeczno-kulturalne i literackie (np. „Teatr”, „Kultura i Społeczeństwo”),
 • tygodniki i dwutygodniki o zasięgu ogólnopolskim (np. „Polityka”, „Gazeta Bankowa”, „Tygodnik Powszechny”),
 • wybrane tytuły z prasy codziennej (np. „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”),
 • czasopisma regionalne o częstotliwości powyżej kwartalnika oraz czasopisma ukazujące się nieregularnie (np. „Rocznik Otwocki”, „Ziemia Brańska”).

Bardziej szczegółowe omówienie problemów doboru i selekcji materiału do BZCZ można znaleźć w opracowaniu z serii Prace Instytutu Bibliograficznego nr 33 pt. Polska bieżąca bibliografia narodowa. Dobór i selekcja materiału.

Od 2005 r. materiały konferencyjne są rozpisywane, to znaczy każdy referat otrzymuje samodzielny opis bibliograficzny.

Przepisy katalogowania, format

Podstawą opisu bibliograficznego od 1996 r. jest norma PN-97/N-001152-2 oraz Opis bibliograficzny artykułów (interpretacja postanowień PN-N-01152) Marii Janowskiej
Podstawą transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie jest norma PN ISO 9 Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie.

Format

 • Bazy za lata 1996-2004 w formacie MARC BN
 • Bazy za lata 2005- w formacie MARC 21

Aktualizacja baz

 • baza Artykuły z Czasopism polskich (MARC 21 2005- ) - aktualizowana w połowie każdego miesiąca (miesięcznik)
 • Wspólna Baza BN i Bibliotek Publicznych - aktualizowana każdego dnia
 • baza Artykuły z Czasopism polskich (MARC BN 1996-2004) - baza zamknięta, nie wprowadzana się nowych opisów
 • baza Artykuły z gazet i tygodników (MARC BN 1996-2004) - baza zamknięta, nie wprowadzana się nowych opisów

Oferta

„Bibliografia Zawartości Czasopism” dostępna jest w także na dyskietkach i CD-ROM-ach, dystrybucją zajmuje się Zakład Technologii Informatycznych.

Kontakt

Zakład Bibliografii Zawartości Czasopism
Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Kierownik: mgr Beata Wieczorkowska
tel.: (22) 608 24 35
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.